Grad Banjaluka prodaje parcelu u Krupi na Vrbasu od 5,5 ha - Nađi stan

Grad Banjaluka prodaje parcelu u Krupi na Vrbasu od 5,5 ha

| 18.09.2023 | Javni pozivi

Površina parcele je 55.396 m2 a procijenjena vrijednost 49.856 KM. Prodaja nepokretnosti gradskog zemljišta izvršiće se putem licitacije koja će se održati 12. oktobra sa početkom u 13. časova.

Grad Banjaluka prodaje nepokretnost u svojini Grada Banja Luka koja se nalazi u Krupi na Vrbasu, putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije. Predmet prodaje je nepokretnost i to: k. č. br. 50, k. o. Krupa na Vrbasu, površina parcele 55 396 m², procijenjena vrijednost zemljišta u KM/m² 0,90 KM/m². Ukupna procijenjena tržišna vrijednost nepokretnosti 49.856,40 KM. Gore navedena nepokretnost je upisana u list nepokretnosti broj 83, k.o. Krupa na Vrbasu, sa pravom svojine Grada Banja Luka sa 1/1 dijela.

Prodaja nepokretnosti – gradskog zemljišta, izvršiće se putem licitacije (javnog nadmetanja), koja će se održati dana 12.10.2023. godine, u zgradi Gradske uprave Grada Banja Luka, u sali Skupštine Grada Banja Luka br. 238/II, sa početkom u 13.00 časova.

Svi zainteresovani ponuđači sa pravom učešća, dužni su dostaviti urednu prijavu za licitaciju zaključno sa 05.10.2023. godine, do 15.00 časova, na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, soba 14, sa naznakom PRIJAVA ZA LICITACIJU nepokretnosti – u Krupi na Vrbasu ZA KOMISIJU – NE OTVARAJ.

Prijavni obrazac se može preuzeti OVDJE

Oglas se može preuzeti OVDJE.

Izvor: eKapija