Mofas iz Istočnog Sarajeva prodaje oko 14.000 m2 nekretnina - Početna cijena oko 3,4 mil KM - Nađi stan

Mofas iz Istočnog Sarajeva prodaje oko 14.000 m² nekretnina – Početna cijena oko 3,4 mil KM

| 20.06.2024 | Javni pozivi

Objekti i zemljište ukupne površine 13.990 m2 se nalaze u KO Lukavica, a početna cijena ovih nekretnina je oko 3,4 mil KM. Predmetne nekretnine su u vlasništvu Mofasa sa udjelom 1/1.

Kako se navodi u oglasu, pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja po zakonu mogu sticati pravo svojine u Bosni i Hercegovini. Kaucija za učešće u licitaciji iznosi 10% ukupne početne prodajne cijene zemljišta i ona se mora uplatiti prije isteka roka javnog poziva na račun vlasnika, odnosno firme JP Digis iz Istočnog Sarajeva.

Učesnik licitacije koji ponudi najvišu cijenu, a bude ispunjavao sve uslove u skladu sa ovim oglasom, biće proglašen pobjednikom licitacije. On će, prema navodima u oglasu, biti obavezan da izlicitiranu prodajnu cijenu navedene nekretnine uplati na račin Privrednog društva Mofas u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Kupac će se, kako se navodi, u posjed prodate nekretnine uvesti najkasnije u roku od 180 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Svi zainteresovani ponuđači mogu pogledati nekretninu, kao i uvid u svu javnu dokumentaciju vezanu za predmetno zemljište u prostorijama Privrednog društva Mofas radnim danima u periodu od 12 do 16 h.Poziv za ovu javnu prodaju otvoren je 8 dana od dana objavljivanja, odnosno do 25. juna, a svi detalji se mogu pogledati ovdje

Izvor: eKapija