Obavijest o održavanju prve javne prodaje poslovnog objekta u Sarajevu - Nađi stan

Obavijest o održavanju prve javne prodaje poslovnog objekta u Sarajevu

| 24.01.2024 | Javni pozivi

Po prijedlogu NLB Banke d.d. Sarajevo, pred Općinskim sudom u Sarajevu je u toku izvršni postupak broj 65 0 Ip 891207 21 Ip radi prodaje založenih nekretnina: proizvodno – poslovni objekat u Sarajevu, sa pratećim zemljištem.

Za dan utorak, 30.01.2024. godine sa početkom u 10:00 sati zakazano je ročište za prvu prodaju založenih nekretnina.

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu, soba broj 438/ IV-Izvršni odjel suda.

Predmet prodaje je proizvodno – poslovni objekat sa pratećim zemljištem u Sarajevu, korisne površine objekta 1.711 m² i nalazi se naselju Bačići, u ulici Bačići broj 62, općina Novi Grad Sarajevo.

Nekretnine su upisane u ZK uložak broj 2506 KO SP Butmir i to k.č. 2058 Bačići proizvodno poslovni objekat površine 1.347 m², k.č. 2059 Bačići, dvorište površine 780 m², k.č.2055/3 Bačići dvorište površine 271 m² i k.č. 2055/7 oranica Sklad površine 453 m², vlasništvo Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo 1/1. Vanknjižni vlasnik nekretnina je Drvosječa d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost nekretnine koje se prodaje je utvrđena nalazom sudskog vještaka građevinske struke Hajdaragić Fevzije od dana 19.4.2023. godine u iznosu od 1.227.914,00 KM.

Na prvom ročištu za javno nadmetanje nekretnina se ne može prodati ispod 1/2 (jedne polovine) utvrđene vrijednosti.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za 3 (tri) najbolja ponuđača, vratiti će se osiguranje odmah nakon zaključivanja javnog nadmetanja.

U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati lica koja su prethodno položila obezbjeđenje u iznosu od 10.000,00 KM.

Obezbjeđenje se polaže na depozitni račun suda br. 1411965320009639 kod BOSNA BANK INTERNATIONAL DD, uz naznaku: obezbjeđenje za učešće na javnom nadmetanju po Zaključku Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Ip 891207 21 Ip od 12.12.2023. godine.

Najbolji ponuđač kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata položi sudu u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje. Poreze i takse u vezi sa prodajom nekretnine snosi kupac.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 033 720 629 ili e-maila: info@nlb.ba.

Izvor: Klix