Opština Istočno Novo Sarajevo prodaje građevinsko zemljište - Nađi stan

Opština Istočno Novo Sarajevo prodaje građevinsko zemljište

| 23.10.2023 | Javni pozivi

Prodaju se četiri parcele u Lukavici i jedna u Tvrdimićima putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Opština Istočno Novo Sarajevo prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište:

  1. k.č. broj 299/24 k.o. Tvrdimići, po kulturi pašnjak 4. klase, površine 2.792 m² upisane u Posjedovni list – izvod broj 10, predviđene za izgradnju poslovnog objekta (turizam i ugostiteljstvo), a u skladu sa Urbanističkimj projektom rekreacione zone i vikend naselja “Tvrdimići”,
  2. k.č. broj 2286/7 k.o. Lukavica, po kulturi gradilište, površine 2.174 m² upisane u Posjedovni list – izvod 1840 predviđena za izgradnju poslovnog objekta, a u skladu sa izmjenom i dopunom dijela REgulacionog plana dijela područja opština Srpsko Novo Sarajevo i Srpska Ilidža – prostorna cjelina “Jelav” koje se nalazi u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta,
  3. k.č. broj 2286/6 k.o. Lukavica, po kulturi gradilište, površine 475 m² upisane u Posjedovni list – izvod 1840 predviđena za izgradnju poslovnog objekta, a u skladu sa izmjenom i dopunom dijela područja opština Srpsko Novo Sarajevo i Srpska Ilidža – prostorna cjelina “Jelav” koje se nalazi u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta,
  4. k.č. broj 2286/5 k.o. Lukavica, po kulturi gradilište, površine 465 m² upisane u Posjedovni list – izvod 1840 predviđena za izgradnju poslovnog objekta, a u skladu sa izmjenom i dopunom dijela područja opština Srpsko Novo Sarajevo i Srpska Ilidža – prostorna cjelina “Jelav” koje se nalazi u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta,
  5. k.č. broj 2286/4 k.o. Lukavica, po kulturi gradilište, površine 645 m² upisane u Posjedovni list – izvod 1840 predviđena za izgradnju poslovnog objekta, a u skladu sa izmjenom i dopunom dijela područja opština Srpsko Novo Sarajevo i Srpska Ilidža – prostorna cjelina “Jelav” koje se nalazi u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta.

Rok za dostavljanje prijava je 6. 11. 2023, a licitacija će biti održana 8. 11. 2023. u 9 časova.

Javni poziv sa detaljnim informacijama pogledajte ovdje.

Izvor: eKapija.com