Za više od 450.000 KM prodaje se Olimpijska kuća na Bjelašnici - Nađi stan

Za više od 450.000 KM prodaje se Olimpijska kuća na Bjelašnici

| 06.02.2024 | Javni pozivi

Kantonalna agencija za privlačenje i privatizaciju KS objavila je javni poziv za aukciju za prodaju Olimpijske kuće po početnoj cijeni od 465.700 KM.

Olimpijska kuća na Bjelašnici nalazi se u KO Presjenica, Općina Trnovo a uključuje zemljište uz zgradu površine od 983 m2 i pomoćne zgrade od 235 m2, sa upisanim pravom vlasništva KJP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo.

Za učešće je potrebno uplatiti depozit od 46.570 KM, a učesnik aukcije umjesto depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa.

Aukcija će se održati u centru Agencije ul. Aleja Bosne Srebrene bb 22. februara 2024. u 11 časova.

Javni poziv sa popratnim obrascima se nalazi ovdje.

Izvor: KAIP