Građani Srpske preusmjeravaju novac u nekretnine - Nađi stan

Građani Srpske preusmjeravaju novac u nekretnine

| 22.02.2022 | Novosti

Oročena štednja građana u bankama Republike Srpske prošle godine je iznosila oko 1,83 milijardi KM, preliminarni su podaci Agencije za bankarstvo RS.

Od početka pandemije primjetan je trend smanjenja ove vrste štednje, a rast štednje po viđenju, prenosi Srpskainfo.

Tako je oročena štednja građana od kraja 2019. godine smanjena za 26,8 miliona KM.

– Kada se posmatra ukupna štednja (oročena i štednja po viđenju) u iznosu od oko 2,6 milijardi KM, u istom periodu (od kraja 2019. do kraja prošle godine) došlo je do rasta od tri odsto, radi prelijevanja dijela oročene štednje u štednju po viđenju pod uticajem pada kamatnih stopa na depozite, što je uticalo na pad oročenja novčanih sredstava kod banaka na duži rok – kažu za Srpskainfo u Agenciji za bankarstvo RS.

S druge strane, u periodu od 2019. do 2021. godine došlo je do značajnog porasta stanja na tekućim računima građana; zabilježen je rast od 457,8 miliona КM.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na dugoročne depozite je u blagom padu sa 1,4 odsto, koliko je iznosila 2019. godine, na 1,35 odsto u 2021. godini i relativno je niska, naročito kada se posmatra u uslovima sve veće inflacije.

– Kretanje štednje, posebno oročene, i u narednom periodu će dobrim dijelom biti pod uticajem visine kamatnih stopa. Do sada je pad kamatnih stopa na štednju pratio i pad kamata na kredite, a kretanje kamatnih stopa se ne može s dovoljnom tačnošću predvidjeti u inflatornim uslovima. Ono što se pokazalo u prethodnom periodu je da građani u uslovima niskih kamatnih stopa na depozite preusmjeravaju slobodna novčana sredstva u druge investicije, a kod nas prevashodno u nekretnine – preciziraju u Agenciji za bankarstvo RS.

Izvor: banjaluka.net