Raspisan konkurs za subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove - Nađi stan

Raspisan konkurs za subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove

| 02.10.2023 | Javni pozivi

Konkurs je otvoren do 29.10.2023. godine, a aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite se može preuzeti na sajtu Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, na koji mogu da se prijave lica koja su: 

 – zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju imaju do navršenih 35 godina života;

 – sudužnik kao bračni partner licu koje je zaključilo ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, a u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju sudužnik ima do navršenih 35 godina života (u tom slučaju prijavu na konkurs podnosi sudužnik); 

– imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

Konkurs je otvoren do 29.10.2023. godine, a aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net -> ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite).

Na konkurs se ne prijavljuju lica koja su već korisnici subvencije kamatne stope po datom stambenom kreditu, jer jednom dodijeljena subvencija važi do kraja otplate kredita.

Konkurs za subvencije kamatne stope na stambene kredite.pdf

Aplikacioni obrazac za subvencije.doc

Izvor: Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS