Sarajevo: Objavljena lista osoba koje bi trebale dobiti novac za rješavanja stambenog pitanja mladih - Nađi stan

Sarajevo: Objavljena lista osoba koje bi trebale dobiti novac za rješavanja stambenog pitanja mladih

| 14.12.2023 | Novosti

Objavljen je nacrt liste prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo.

Nacrt liste je utvrdila Komisija za provođenje javnog poziva za subvencioniranje rješavanje stambenog pitanja mladih pri Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, od 1.304 prijave, 1.141 aplikant ispunjava uslove javnog poziva. Kandidat mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana počevši od 12. decembra 2023.

Nakon razmatranja prigovora, resorni ministar će utvrditi konačnu listu reda prvenstva koja će biti objavljena na internetskoj stranici Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Nacrt liste prvenstva kandidata je dostupan na ovom LINKU.

Planirana sredstva za ovo subvencioniranje ukupno iznose 5,5 miliona KM.

Izvor: B.R. Klix