Može li progresivno oporezivanje obuzdati tržište nekretnina? - Nađi stan

Može li progresivno oporezivanje obuzdati tržište nekretnina?

| 05.12.2023 | Novosti

Rast cijena nekretnina u Bosni i Hercegovini doveo je do inicijative o uvođenju većeg poreza na nekretnine u kojima se ne stanuje. 

Time bi se, saglasni su inicijatori ovog zakonskog rješenja i ekonomski stručnjaci, obeshrabrilo tradicionalno najsigurnije ulaganje novca, što bi posljedično dovelo do stabilizacije cijena.

Stručnjaci za investicije u nekretnine – ne dijele takvo mišljenje. Može li progresivno oporezivanje obuzdati tržište nekretnina?

Priuštiti nekretninu za mnoge danas je postala naučna fantastika – kvadrati stana od četiri hiljade KM pa naviše nedostižni su nerijetko za one koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. S druge strane, mnogo je onih koji višak novca odlučuju ulagati u nekretnine.

Minet Musić, vlasnik agencije za nekretnine i savjetnik za ulaganje je kazao:

“Kada su ljudi se osjećaju nesigurno sa svojim kapitalom, kad im se topi kapital koji su teško zaradili odlučuju se da ga zaštite, a jedan od najsigurnijih tradicionalnih načina je ulaganje u nekretnine.”

Musić ističe i da trenutna ponuda ne može zadovoljiti potražnju. Međutim, podaci o praznom skoro svakom četvrtom stanu u KS ne idu u prilog ovim tvrdnjama – poručuje parlamentarac Damir Nikšić, koji je uputio inicijativu za izradu Zakona o porezu na nepokretnu imovinu Federacije BiH.

“Ukoliko bi ovakva inicijativa bila usvojena vlasnici bi bili oslobođeni plaćanja poreza na nekretninu koju koriste isključivo za stanovanje, dok bi na svaku narednu plaćali progresivnu stopu poreza.”

Nikšić ističe da je stvorena lažna slika trenutnih potreba tržišta.

Damir Nikšić, zastupnik u Zastupničkom domu PFBIH je kazao:

“Radi toga što se trenutno dešava gomilanje stambenog prostora u rukama ljudi koji sebi to mogu priuštiti, i što povećava, stvara vještačku cijenu, velike cijene nekretnina u našoj zemlji, naročito u Sarajevu. Svrha ovog poreza da natjera ljude da iznajmljuju stanove, jer oni drže praznima, i neoporezovan, ne košta ga ništa, drži stan prazan. Svrha poreza je kad ga košta da ima praznog on će ga prije iznajmiti.”

Štednja u nekretninama smanjuje stambeni fond stanovnicima – slažu se i ekonomisti. Upravo tu na scenu stupa porezna politika, djelujući brzo i široko, jer zahvata cijelo tržište- ističu ekonomisti, no mora se voditi računa da se ne oštete prosječni građani.

Sani Halilbegović, ekonomista je kazao:

“Isključivi target ovakvog jednog prijedloga i zakona bi trebali da budu oni koji žele da operu novac kroz nekretnine, u oba entiteta, oni koji imaju jako puno nekretnina, tj koriste nekretninee kao lager vrijednosti, umjesto da drže novac u banci ili plasiraju ga u investicije.

Minet Musić, vlasnik agencije za nekrentine i savjetnik za investicije:

“Ja mislim da FBiH nije spremna i mislim da ne bi trebalo da se desi u skorije vrijeme, jer tržište nekretnina je tek u razvoju i mislim da ono treba više stimulansa nego što treba nekih opterećenja. Mislim da je to još jedan namet sa kojim država planira da dopunjava svoje budžete i troškove.”

Također, Nikšić je kazao:

“Progesivno oporezivanje je opcija, ja ne bih išao na to, da ne vjerujem u tu opciju. I porez na bogatstvo mi nemamo, barem 1% poreza na bogatstvo, mi moramo oporezovati iz tog fonda da gradimo priuštivo socijalne stanova, da država nešto izgradi za ljude, za studente, za radne ljude, država mora nešto uraditi, jer ne možemo pustiti samo slobodnom tržištu, jer vidite koji je rezultat, divljanje cijena.”

A cijene prema procjenama stručnjaka neće padati u naredne tri ili četiri godine. Pitanje je do kada tržište može opskrbljivati sve one koji na kupovinu gledaju kao na investiciju, a ne na rješavanje stambenog pitanja?

Izvor: Ajla Šabanović, N1

Preporučujemo blog: Cijene i prodaja nekretnina u Sarajevu – analiza trendova