Cijene i prodaja nekretnina u Sarajevu - analiza trendova - Nađi stan

Cijene i prodaja nekretnina u Sarajevu – analiza trendova

| 19.06.2024 | Analiza cijena i prodaje

Početak 2024. godine donosi novi porast cijena stanova u Sarajevu, uz blagi pad prodaje. Prosječna cijena novog stana u 1. kvartalu 2024. je iznosila 3.527 KM/m², što je za 95 KM/m² (2,8%) više u odnosu na 4. kvartal 2023. Prodaja je manja za 13,8% u odnosu na 4. kvartal 2023.

Cijene i prodaja stanova u Sarajevu

Poslije blagog pada cijena novih stanova krajem 2023, početkom 2024. se nastavlja trend rasta cijena novih stanova u Sarajevu. U prvom kvartalu 2024. godine, prosječna cijena novog stana je iznosila 3.527 KM/m². Ova cijena je za 95 KM (2,8%) viša u odnosu na prethodni, četvrti kvartal 2023. i za 148 KM (4,4%) viša u odnosu na prvi kvartal 2023.

Cijene stanova u Sarajevu, grafikon

Prodaja novih stanova u prvom kvartalu 2024. je blago smanjena. Tako je u prvom kvartalu 2024. prodano 50 novih stanova ukupne površine 2.898 m2, što je za oko 14% manje u odnosu na prethodni, četvrti kvartal 2023. godine kada je prodano 58 stanova ukupne površine 2.691 m2. Broj prodanih stanova u prvom kvartalu 2024. je za oko 32% manji od broja prodanih stanova u prvom kvartalu 2023. kada su prodana 74 nova stana (po prosječnoj cijeni od 3.379 KM/m2).

Prodaja stanova u Sarajevu, grafikon

Naravno, postoje velike razlike u cijenama i prodaji stanova po pojedinim općinama. Kada je riječ o prosječnim cijenama svih stanova – starogradnja i novogradnja u 2023, one su najviše u Općini Trnovo – apartmani na Bjelašnici (3.670 KM/m²), Centar Sarajevo (3.500 KM/m2) i Stari Grad Sarajevo (3.485 KM/m2), a potom slijede Općina Novo Sarajevo (3.335 KM/m2), Novi Grad Sarajevo (2.770 KM/m2), Ilidža (2.680 KM/m2) i Vogošća (2.415 KM/m2). U odnosu na 2022. godinu, najveći rast cijena je zabilježen u Vogošći (32%) i Trnovu – apartmani na Bjelašnici (28%), dok su cijene najmanje rasle u Centru Sarajevo (17%), te u Starom Gradu Sarajevo i Ilidži (18%). U prosjeku, kad se posmatraju cijene stanova u svim općinama zajedno, u 2023. je došlo do rasta cijena od 22% u odnosu na 2022. godinu.

Osvrt na kretanje prosječnih cijena stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023. je dat u sljedećoj tabeli.

Općina201820192020202120222023
Trnovo (apartmani na Bjelašnici)2.7702.8603.670
Centar Sarajevo2.2002.3002.5002.5553.0003.500
Stari Grad Sarajevo2.3002.5002.5002.5202.9503.485
Novo Sarajevo1.9002.0502.1602.3002.7353.335
Novi Grad Sarajevo1.7001.8501.9752.3152.770
Ilidža1.9002.2702.680
Vogošća1.4501.6001.8352.415
Tabela 1. Prosječna cijena prodanih stanova (starogradnja i novogradnja) u KM/m2

U 2023. godini je u sarajevskim općinama prodano ukupno 1.765 stanova, što je za 30% manje u odnosu na 2022. kada je prodano ukupno 2.506 stanova. Najviše stanova u 2023. je prodano u općinama Novo Sarajevo (470), Novi Grad Sarajevo (419) i Centar Sarajevo (369), dok je u ostalim općinama broj prodanih stanova znatno manji. Do smanjenja prodaje stanova je došlo u svim općinama osim Vogošće, u kojoj je prodano 23 stana (26%) više nego u 2022. godini.

U sljedećoj tabeli je prikazana prodaja stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023.

Općina201820192020202120222023
Novo Sarajevo549625430573596470
Novi Grad Sarajevo131334718722419
Centar Sarajevo311430332495504369
Ilidža4302289357194
Vogošća14110609190113
Stari Grad Sarajevo8312566102135111
Trnovo132625304233
Ilijaš192028353431
Hadžići383321312625
Tabela 2. Broj prodanih stanova

Smanjenje obima prodaje stanova u 2023. je pratilo i smanjenje prometa. Tokom 2023. godine je u sarajevskim općinama ostvarena prodaja stanova u vrijednosti od približno 287 miliona KM, što je za oko 16% manje u odnosu na 2022. godinu. Najveći promet stanova je zabilježen u općinama Centar Sarajevo i Novo Sarajevo (78 miliona KM) i Novi Grad Sarajevo (57 miliona KM). U odnosu na 2022, najveći rast prometa stanova je zabilježen u općini Vogošća (45%), Hadžići (42%) i Ilijaš (7%).  

U sljedećoj tabeli je prikazana ostvarena vrijednost prodaje stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023.

Općina201820192020202120222023
Centar Sarajevo39.918.05359.631.23146.962.63975.401.14988.875.55778.095.808
Novo Sarajevo55.808.23266.675.93847.693.21068.523.74980.989.48977.973.879
Novi Grad Sarajevo11.063.28533.427.55171.699.16788.714.26557.240.013
Ilidža340.0002.445.710209.00027.722.64241.166.36126.782.020
Stari Grad Sarajevo11.922.88219.184.9158.282.32715.913.07223.388.58823.230.429
Vogošća1.124.5108.815.4054.265.0417.584.0928.718.64012.630.627
Trnovo1.227.4943.183.8343.158.0823.660.7256.655.8606.109.878
Hadžići1.912.6682.040.0611.168.5001.843.6121.887.1882.678.150
Ilijaš1.009.8001.203.1501.833.9682.013.0322.096.6342.237.989
Tabela 3. Vrijednost prodanih stanova (u KM)

Interesantno je pomenuti da je najviša cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u 2023. godini ostvarena na području općine Stari Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena je iznosila 914.600 KM, a korisna površina tog stana je 170 m2.

Cijene i prodaja kuća u Sarajevu

Tokom 2023. je u sarajevskim općinama prodano ukupno 599 kuća, što je za 5% više u odnosu na 2022. godinu. Najveći broj njih je prodan na području općine Ilidža (194), a potom slijede Stari Grad Sarajevo (97), Ilijaš (85), Vogošća (58), Centar Sarajevo (56) i dr.

Općina201820192020202120222023
Ilidža265689194
Stari Grad Sarajevo558377808497
Ilijaš284452719685
Vogošća2622394658
Centar Sarajevo162127475156
Novi Grad Sarajevo824435549
Hadžići488386727346
Novo Sarajevo396154647010
Trnovo157584
Tabela 4. Broj prodanih kuća

Vrijednost prodanih kuća u 2023. godini je iznosila preko 93 miliona KM, što je za 28% više u odnosu na 2022. kada je vrijednost prodanih kuća iznosila 72,7 miliona KM. Najveći promet kuća je ostvaren u općini Ilidža (26,8 miliona KM), a zatim slijede Novi Grad Sarajevo (11,6 miliona KM), Novo Sarajevo (10,4 miliona KM) i Stari Grad Sarajevo (10,3 miliona KM).

Ostvarena vrijednost prodaje kuća u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023. je prikazana u sljedećoj tabeli.

Općina201820192020202120222023
Ilidža309.7881.241.0007.941.84012.435.13026.782.020
Novi Grad Sarajevo932.4002.270.2693.910.8445.605.49211.604.809
Novo Sarajevo5.164.3368.596.9205.398.7298.676.31611.194.71510.402.356
Stari Grad Sarajevo5.108.4936.361.8317.969.4269.116.9089.197.43210.264.473
Vogošća2.234.7092.285.0384.685.1125.443.34810.068.580
Centar Sarajevo3.531.7124.004.5893.785.5629.449.72611.275.5659.320.295
Ilijaš1.766.2013.142.1983.447.6905.134.3959.655.2498.414.358
Hadžići4.592.2105.602.0086.671.0826.261.3477.609.8385.927.563
Trnovo13.000199.400269.000126.000248.000245.400
Tabela 5. Vrijednost prodanih kuća (u KM)

Najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH prometovana u 2023. godini je na području Centar Sarajevo i njena ukupna cijena je iznosila 1.750.000 KM sa korisnom površinom od 333 m2 i ukupnom površinom parcele od 2.030 m2.

Cijene i prodaja građevinskog zemljišta u Sarajevu

Tokom 2023. godine su na području sarajevskih općina prodane 3.127 građevinske parcele, što je za 3% manji broj u odnosu na 2022. godinu. Najveći broj parcela je prodan u općinama Ilijaš (333), Hadžići (224) i Ilidža (194), dok je u ostalim općinama taj broj dosta manji.     

Općina201820192020202120222023
Ilijaš238235404526368333
Hadžići23164200273252224
Ilidža33101227194
Novi Grad Sarajevo2043119140131
Vogošća575739180111
Centar Sarajevo72341505050
Stari Grad Sarajevo17138163726
Trnovo12151625722
Novo Sarajevo193623252813
Tabela 6. Broj prodanih građevinskih parcela

Kad se posmatra vrijednost prodanog građevinskog zemljišta u svim općinama zajedno, može se zaključiti da je u 2023. došlo do pada prometa za 17% (107,9 miliona KM u 2023, u odnosu na 129,5 miliona u 2022. godini). Najveći promet je zabilježen u općini Centar Sarajevo (34 miliona KM), Ilidža (20 miliona KM), te Novi Grad Sarajevo i Ilijaš (po 13 miliona KM). Najveći rast prodaje građevinskog zemljišta je ostvaren u općini Trnovo (14 puta veći promet u odnosu na 2022.) i Centar Sarajevo (2,3 puta veći promet u odnosu na 2022.). 

Ostvarena vrijednost prodaje građevinskog zemljišta u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023. je prikazana u sljedećoj tabeli.

Općina201820192020202120222023
Centar Sarajevo1.393.8736.983.1897.834.79011.106.15514.594.33534.474.336
Ilidža751.35021.00016.489.57248.652.48120.496.771
Novi Grad Sarajevo729.9809.492.74714.771.47514.029.02313.163.636
Ilijaš10.159.7128.712.99516.892.60523.159.28121.283.24612.728.878
Hadžići1.224.0867.744.1788.576.29717.631.1539.491.36010.467.122
Vogošća108.7094.993.4595.252.8546.871.6905.608.1788.190.805
Trnovo603.930957.1871.336.1533.198.063430.2875.949.826
Stari Grad Sarajevo966.000455.576395.380530.9659.516.0611.718.900
Novo Sarajevo827.0021.719.592598.2062.400.3765.852.004754.112
Tabela 7. Vrijednost prodanog građevinskog zemljišta

Maksimalna ostvarena cijena građevinskog zemljišta u 2023. godini je iznosila 4.120 KM/m2, a nalazi se na području Općine Centar Sarajevo.

Preporučujemo da takođe pogledate blogove: