Cijene i prodaja nekretnina u Bijeljini – analiza trendova - Nađi stan

Cijene i prodaja nekretnina u Bijeljini – analiza trendova

| 14.11.2023 | Analiza cijena i prodaje

Cijene stanova u Bijeljini nastavljaju sa blagim rastom tako da je u 3. kvartalu 2023. prosječna cijena novog stana iznosila 2.183 KM/m², što je za 71 KM/m² (3,4%) više u odnosu na 2. kvartal 2023. U 3. kvartalu 2023. je prodan 61 novi stan što je za 23 stana (27%) manje u odnosu na 2. kvartal 2023.

Cijene i prodaja stanova u Bijeljini

Poslije pada cijena novih stanova u Bijeljini koji je bio vidljiv krajem 2022. i početkom 2023. godine, drugi i treći kvartal 2023. donose novi rast cijena.  Prosječna cijena novog stana u Bijeljini je u trećem kvartalu 2023. iznosila  2.183 KM/m2 što je za 71 KM/m2 (3,4%) više u odnosu na drugi kvartal 2023. Ova cijena je gotovo jednaka rekordnoj cijeni iz trećeg kvartala 2022. koja je iznosila 2.186 KM/m2.

U trećem kvartalu 2023. u Bijeljini je prodan 61 novi stan ukupne korisne površine 3.743 m2, što je za 27,4% manje nego u drugom kvartalu 2023. kada su prodana 84 stana (ukupne površine 5.297 m2). Broj prodanih stanova u trećem kvartalu 2023. je takođe mnogo manji od broja prodanih stanova u trećem kvartalu 2022. kada je prodano 179 novih stanova (ukupne površine 10.445 m2), što predstavlja pad prodaje od 66%. Tako da se može zaključiti da je rast cijena uticao na značajno smanjenje prodaje novih stanova u Bijeljini.

Posmatrajući cijene svih stanova – i novogradnje i starogradnje na godišnjem nivou u periodu od 2018-2022, može se uočiti trend njihovog rasta, pri čemu je u 2022. došlo do ekstremnog rasta cijena. Tako je u 2022. prosječna cijena stanova u novogradnji iznosila 1.682 KM/m2, dok je u starogradnji prosječna cijena iznosila 1.550 KM/m2 (dakle, za 132 KM/m2, tj. 8% manje u odnosu na novogradnju). U odnosu na prethodnu godinu, cijena stanova u 2022. godini je u novogradnji porasla za 176 KM/m2 tj. 12%, dok je cijena stanova u starogradnji porasla za 236 KM/m2 tj. 18%.   

Prodaja stanova u Bijeljini ima trend rasta. Ovo je bilo posebno izraženo tokom 2021. godine kada su prodana 653 stana, te tokom 2022. kada je prodano 735 stanova (novogradnja i starogradnja zajedno). Dakle, uprkos rastu cijena od 15% tokom 2022, prodaja stanova je porasla za 18%.

Cijene i prodaja kuća u Bijeljini

Uporedo sa rastom prodaje stanova, raste i prodaje kuća u Bijeljini. To je bilo naročito izraženo tokom 2021. i 2022. godine, kada se zbog značajnog rasta cijena stanova, određeni broj kupaca odlučuje da umjesto (skupog) stana kupi (jeftiniju) kuću. Tokom 2021. godine je prodana 371 kuća, pri čemu je prosječna cijena kuće bila 53.238 KM, dok su tokom 2022. godine prodane 402 kuće po prosječnoj cijeni od 91.001 KM

Cijene i prodaja građevinskog zemljišta u Bijeljini

Pojačana stanogradnja, odnosno rast tražnje za građevinskim zemljištem tokom 2022. godine utiče na rast cijena građevinskog zemljišta. Prosječna cijena građevinskog zemljišta u 2022. godini je bila 43,10 KM/m2, što je za 26,90 KM/m2, odnosno 2,7 puta više u odnosu na cijenu iz 2021. godine.

Preporučujemo da takođe pogledate blogove: