Cijene i prodaja nekretnina u Bijeljini – analiza trendova - Nađi stan

Cijene i prodaja nekretnina u Bijeljini – analiza trendova

| 15.05.2024 | Analiza cijena i prodaje

Cijene novih stanova u Bijeljini na rekordnom nivou, a prodaja opada. Prosječna cijena novog stana u 1. kvartalu 2024. je iznosila 2.298 KM/m², što je za 164 KM/m² (7,7%) više u odnosu na 4. kvartal 2023. U 1. kvartalu 2024. je prodano 108 novih stanova što je za 29 stanova (21%) manje u odnosu na 4. kvartal 2023.

Cijene i prodaja stanova u Bijeljini

Početak 2024. godine donosi ponovni rast cijena novih stanova u Bijeljini, tako da je prosječna cijena novog stana u Bijeljini je u prvom kvartalu 2024. iznosila rekordnih 2.298 KM/m2. To je za 7,7% više u odnosu na četvrti kvartal 2023. i za čak 414 KM/m² (22%) više u odnosu na prvi kvartal 2023.

Cijene stanova u Bijeljini, grafikon

U prvom kvartalu 2024. u Bijeljini je prodano 108 novih stanova ukupne korisne površine 5.264 m2, što je za 29 stanova (21%) manje u odnosu na četvrti kvartal 2023. kada je prodano 137 stanova (ukupne površine 7.537 m2). Ipak, broj prodanih stanova u prvom kvartalu 2024. je za 17 (19%) veći u odnosu broj prodanih stanova u prvom kvartalu 2023.

Prodaja stanova u Bijeljini, grafikon

Posmatrajući cijene svih stanova – i novogradnje i starogradnje na godišnjem nivou u periodu od 2018-2023, može se uočiti trend njihovog rasta, pri čemu je u 2023. došlo do ekstremnog rasta cijena. Tako je u 2023. prosječna cijena stanova u novogradnji iznosila 1.950 KM/m2, dok je u starogradnji prosječna cijena iznosila 1.994 KM/m2 (dakle, za 45 KM/m2, tj. 2% više u odnosu na novogradnju). (Iako je nelogično da je prosječna cijena u starogradnji veća od prosječne cijene u novogradnji, ovo su cijene stanova koje je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS uzela u uzorak prilikom izrade Izvještaja o tržištu nepokretnosti za 2023.). U odnosu na prethodnu godinu, cijena stanova u novogradnji je u 2023. godini porasla za 268 KM/m2 tj. 16%, dok je cijena stanova u starogradnji porasla za 444 KM/m2 tj. 29%.   

Iako je prodaja stanova u Bijeljini u periodu od 2020. do 2022. imala trend rasta, tokom 2023. dolazi do smanjenja prodaje stanova. Naime, u 2023. godini su prodana ukupno 622 stana (novogradnja i starogradnja zajedno), što je za 113 (tj. 15%) stanova manje u odnosu na 2022. godinu kada je prodano 735 stanova.

Cijene i prodaja kuća u Bijeljini

Uporedo sa smanjenjem prodaje stanova, smanjuje se i prodaja kuća u Bijeljini. Tokom 2023. godine su prodane 362 kuće, što je za 40 kuća (10%) manje u odnosu na 2022. godinu. Prosječna cijena prodane kuće u 2023. godini je bila 107.171 KM, što je za 16.170 KM (18%) više u odnosu na  prosječnu cijenu kuće iz 2022. godine.  

Cijene i prodaja građevinskog zemljišta u Bijeljini

Pojačana stanogradnja, odnosno rast tražnje za građevinskim zemljištem ima za posljedicu kontinuiran rast cijena građevinskog zemljišta od 2021. do 2023. godine. Prosječna cijena građevinskog zemljišta u 2023. godini je bila 49,8 KM/m2, što je za 6,70 KM/m2, odnosno 15% više u odnosu na cijenu iz 2022. godine.

Preporučujemo da takođe pogledate blogove: