Cijene i prodaja nekretnina u Banjaluci - analiza trendova - Nađi stan

Cijene i prodaja nekretnina u Banjaluci – analiza trendova

| 10.05.2024 | Analiza cijena i prodaje

Početak 2024. godine donosi novi rast cijena stanova u Banjaluci, uz značajan pad prodaje. Prosječna cijena novog stana u 1. kvartalu 2024. je iznosila 3.492 KM/m², što je za 100 KM/m² (2,9%) više u odnosu na 4. kvartal 2023. Prodaja je duplo manja u udnosu na 4. kvartal 2023.

Cijene i prodaja stanova u Banjaluci

Za razliku od 2023. godine kada su cijene novih stanova stagnirale, početak 2024. donosi nešto veći rast cijena. Prosječna cijena novog stana u prvom kvartalu 2024. je iznosila 3.492 KM/m², što je za 100 KM/m² (2,9%) više u odnosu na četvrti kvartal 2023, ali i za 139 KM/m² (4,1%) više u odnosu na prvi kvartal 2023. Da li smo na pragu još jednog talasa poskupljenja stanova ili je samo riječ o kratkoročnoj fluktuaciji cijena, ostaje da se vidi…  

Cijena stanova u Banjaluci, grafikon

U prvom kvartalu 2024. u Banjaluci je prodano (samo) 188 novih stanova (ukupne površine 9.864 m2) što je za 54% manje u odnosu na četvrti kvartal 2023. kada je prodano 406 stanova (ukupne površine 22.926 m2). Ipak, broj prodanih stanova u prvom kvartalu 2024. je za 83% veći od broja prodanih stanova u prvom kvartalu 2023. kada su prodana 103 nova stana (ukupne površine 5.671 m2).

Prodaja stanova u Banjaluci, grafikon

Kada se posmatraju cijene svih stanova – i novogradnje i starogradnje na godišnjem nivou u periodu od 2018-2023, jasno se uočava trend njihovog rasta, pri čemu je u 2022. došlo do ekstremnog rasta cijena. U 2023. godini se rast cijena stanova nastavlja, ali u znatno manjoj mjeri nego u prethodnom periodu, tako da je prosječna cijena stana u novogradnji u 2023. iznosila 3.173 KM/m2, dok je u starogradnji prosječna cijena iznosila 2.914 KM/m2 (dakle, za 259 KM/m2, tj. 8% manje u odnosu na novogradnju). Cijena stanova u 2023. godini je, u odnosu na 2022, u novogradnji porasla za 136 KM/m2 (4%), dok je cijena stanova u starogradnji porasla za čak 435 KM/m2 (18%).

Prosječna cijena prodanih stanova u Banjaluci 2018-2023. Nađi stan - portal za promociju i prodaju nekretnina

Blagi rast cijena stanova u 2023. ima za posljedicu blagi pad prodaje. Tokom 2023. godine je u Banjaluci prodano 1.268 stanova (novogradnja i starogradnja zajedno), što je za 265 (17%) stanova manje u odnosu na prethodnu godinu.  

Broj prodanih stanova u Banjaluci 2018-2023. Nađi stan - portal za promociju i prodaju nekretnina

Cijene i prodaja kuća u Banjaluci

Prodaja kuća u Banjaluci je u periodu 2018-2020. bila relativno stabilna i kretala se u okvirnom obimu od 170 do 200 prodanih kuća. Međutim, uporedo sa rastom cijena stanova, tokom 2021. godine dolazi do naglog povećanja tražnje za kućama, jer se jedan broj ljudi preorijentisao sa kupovine (skupih) stanova na (jeftinije) kuće. Ovaj trend se nastavlja i tokom 2022. godine, da bi u 2023. došlo do smanjenja prodaje kuća, kada je prodana 391 kuća po prosječnoj cijeni od 175.877 KM. Vjerovatno je jedan od razloga za pad prodaje kuća povećanje njihovih cijena (u prosjeku za 31.452 KM, tj. 22% u odnosu na 2022.).

Prosječna cijena i broj prodanih kuća u Banjaluci 2018-2023. Nađi stan - portal za promociju i prodaju nekretnina

Cijene i prodaja građevinskog zemljišta u Banjaluci

Uporedo sa rastom cijena stanova i kuća u Banjaluci, u periodu 2020. do 2023, dolazi i do rasta cijena građevinskog zemljišta. U 2023. je prosječna cijena građevinskog zemljišta iznosila 78,9 KM/m2, što je za 3,60 KM (5%) više u odnosu na 2022. godinu.

Prosječna cijena građevinskog zemljišta u Banjaluci 2020-2023. Nađi stan - portal za oglašavanje nekretnina

Preporučujemo da takođe pogledate blogove: