Cijene i prodaja nekretnina u Banjaluci - analiza trendova - Nađi stan

Cijene i prodaja nekretnina u Banjaluci – analiza trendova

| 12.02.2024 | Analiza cijena i prodaje

Cijene novih stanova u Banjaluci stagniraju, a prodaja raste. Prosječna cijena novog stana u 4. kvartalu 2023. je iznosila 3.392 KM/m², što je za 23 KM/m² (0,7%) više u odnosu na 3. kvartal 2023. U 4. kvartalu 2023. je prodano 406 novih stanova što je za 157 stanova (63%) više u odnosu na 3. kvartal 2023.

Cijene i prodaja stanova u Banjaluci

I u četvrtom kvartalu 2023. se nastavlja trend stagnacije cijena novih stanova koji je uočljiv od početka godine. Za razliku od 2022. kada su cijene stanova u Banjaluci bile znatno više, od početka 2023. godine dolazi do značajnog pada cijena koje se od tada održavaju na približno istom nivou (1. kvartal – 3.353 KM/m², 2. kvartal – 3.383 KM/m², 3. kvartal – 3.369 KM/m² i 4. kvartal – 3.392 KM/m²). Može se pretpostaviti da je došlo do neke vrste ravnoteže između ponude i tražnje novih stanova koja rezultira relativno stabilnim nivoom cijena i prodaje. Prosječna cijena novog stana u 4. kvartalu 2023. koja iznosi 3.392 KM/m2 je za 6,30% niža od prosječne cijene u 4. kvartalu 2022. godine kada je bila 3.620 KM/m2.

U četvrtom kvartalu 2023. u Banjaluci je prodano 406 novih stanova (ukupne površine 22.926 m2) što je za čak 63% više u odnosu na treći kvartal 2023. kada je prodano 249 stanova (ukupne površine 13.864 m2). Broj prodanih stanova u četvrtom kvartalu 2023. je za 75% veći od broja prodanih stanova u četvrtom kvartalu 2022. kada su prodana 232 novih stana (ukupne površine 13.798 m2). Tako da se može pretpostaviti da je pomenuta stagnacija (i period opadanja cijena prije toga) uticala na povećanje broja prodanih stanova.

Kada se posmatraju cijene svih stanova – i novogradnje i starogradnje na godišnjem nivou u periodu od 2018-2022 (podaci za 2023. još nisu dostupni), jasno se uočava trend njihovog rasta, pri čemu je u 2022. došlo do ekstremnog rasta cijena. Tako je u 2022. prosječna cijena stanova u novogradnji iznosila čak 3.037 KM/m2, dok je u starogradnji prosječna cijena iznosila 2.479 KM/m2 (dakle, za oko 560 KM/m2, tj. 18% manje u odnosu na novogradnju). U odnosu na prethodnu godinu, cijena stanova u 2022. godini je u novogradnji porasla za 620 KM/m2 tj. 26%, dok je cijena stanova u starogradnji porasla za 433 KM/m2 tj. 21%.

Prosječna cijena prodanih stanova u Banjaluci 2018-2022. Nađi stan - portal za oglašavanje nekretnina

Iako cijene stanova rastu, njihova prodaja se značajno ne smanjuje. To je posebno bilo uočljivo 2021. godine kada su u Banjaluci prodana čak 1.553 stana (novogradnja i starogradnja). Iako je te godine prosječna cijena stanova porasla za 11%, njihova prodaja se povećala 2,5 puta u odnosu na prethodnu godinu. Slično tome, u 2022. godini prodaja stanova ostaje na gotovo istom nivou kao i prethodne godine, iako je prosječna cijena stanova u 2022. godini porasla za 25%.

Broj prodanih stanova u Banjaluci 2018-2022. Nađi stan - portal za oglašavanje nekretnina

Cijene i prodaja kuća u Banjaluci

Prodaja kuća u Banjaluci je u periodu 2018-2020. bila relativno stabilna i kretala se u okvirnom obimu od  170 do 200 prodanih kuća. Međutim, uporedo sa rastom cijena stanova, tokom 2021. godine dolazi do naglog povećanja tražnje za kućama, jer se jedan broj ljudi preorijentisao sa kupovine (skupih) stanova na (jeftinije) kuće. Tako da je 2021. u Banjaluci prodano 407 kuća, pri čemu je prosječna cijena kuće bila 141.794 KM. Ovaj trend se nastavlja i tokom 2022. godine kada su prodane 473 kuće, a prosječna cijena kuće je bila 144.425 KM.

Prosječna cijena i broj prodanih kuća u Banjaluci 2018-2022. Nađi stan - portal za oglašavanje nekretnina

Cijene i prodaja građevinskog zemljišta u Banjaluci

Uporedo sa rastom cijena stanova i kuća u Banjaluci, dolazi i do porasta cijena građevinskog zemljišta. Tokom 2020. godine je prosječna cijena kvadrata građevinskog zemljišta bila 46,89 KM/m2, dok je u 2021. porasla za 9% – na 51,10 KM/m2. U 2022. dolazi do povećanja cijena građevinskog zemljišta od čak 47% u odnosu na prethodnu godinu, tako da je ona iznosila 75,3 KM/m2

Prosječna cijena građevinskog zemljišta u Banjaluci 2020-2022. Nađi stan - portal za oglašavanje nekretnina

Preporučujemo da takođe pogledate blogove: