Indeks dostupnosti stanova – kome je lakše, a kome teže kupiti stan? - Nađi stan

Indeks dostupnosti stanova – kome je lakše, a kome teže kupiti stan?

| 24.05.2024 | Analiza cijena i prodaje

Poredeći prosječne cijene stanova u novogradnji i prosječne plate u Sarajevu, Banjaluci, Bijeljini i Istočnom Novom Sarajevu analizirali smo dostupnost stanova za kupovinu. Pogledajte kakvi su rezultati…

Prosječna cijena stana u novogradnji u Sarajevu je 2023. godine iznosila 3.444 KM/m2, dok je prosječna neto plata u Sarajevskom kantonu iznosila 1.559 KM. To znači da je za kvadrat stana potrebno izdvojiti 2,2 cijele plate, odnosno da je za kupovinu novog stana od 50 m2 u vrijednosti od 172.195 KM potrebno izdvojiti 110 cijelih plata, tj. raditi 9,2 godine samo za stan. Ako u obzir uzmemo realniji scenario po kojem trećinu plate od 520 KM izdvajamo za kupovinu stana (tj. vraćanje rate stambenog kredita), za kupovinu pomenutog stana je potrebno izdvojiti 331 ratu. Drugačije rečeno, potrebno je 27,6 godina da na ovakav način vratimo kredit.

U Banjaluci je prosječna cijena stana u novogradnji 2023. godine iznosila 3.380 KM/m2, a prosječna neto plata u Banjaluci je iznosila 1.450 KM. Za kupovinu jednog kvadrata stana u novogradnji potrebno je izdvojiti 2,3 cijele plata, a za kupovinu novog stana od 50 m2 u vrijednosti od 169.000 KM treba dati 117 cijele plate, tj. raditi 9,7 godina samo za stan. Ako bismo izdvajali trećinu plate od 483 KM za kupovinu stana (tj. vraćanje rate stambenog kredita), za kupovinu pomenutog stana je potrebno izdvojiti 350 rata, tj. potrebno je 29,1 godina da na ovakav način vratimo kredit.

Nešto drugačija je situacija u Bijeljini gdje je prosječna cijena stana u novogradnji 2023. iznosila 2.082 KM/m2, dok je prosječna neto plata u Bijeljini iznosila 1.185 KM. Tako da bi osoba koja živi i radi u Bijeljini trebalo da izdvoji 1,8 cijelih plata za kvadrat novog stana. Drugačije rečeno, za kupovinu novog stana od 50 m2 u vrijednosti od 104.100 KM potrebno je izdvojiti 88 cijelih plata, tj. raditi 7,3 godina samo za stan. Uz izdvajanje trećine plate od 395 KM za kupovinu stana (tj. vraćanje rate stambenog kredita), za kupovinu stana od  50 m2 je potrebno izdvojiti 264 rate, odnosno potrebno je 22 godine da na ovakav način vratimo kredit. 

U Istočnom Novom Sarajevu je 2023. godine prosječna cijena stana u novogradnji iznosila 2.183 KM/m2, a prosječna neto plata u Istočnom Sarajevu je iznosila 1.324 KM. To znači da je za kvadrat stana potrebno izdvojiti 1,6 cijelih plata, odnosno da je za kupovinu novog stana od 50 m2 u vrijednosti od 109.150 KM potrebno izdvojiti 82 cijele plate, tj. raditi 6,9 godina samo za stan. Kada bismo za kupovinu stana (tj. vraćanje rate stambenog kredita) izdvajali trećinu plate u iznosu od 441 KM, potrebno izdvojiti 247 rata. Drugačije rečeno, potrebno je 20,6 godina da na ovakav način vratimo kredit.

Dakle, možemo zaključiti da se „kupovna moć“ tj. odnos cijena stanova u novogradnji i prosječnih plata u pojedinim gradovima značajno razlikuje. O tome govori indeks dostupnosti stanova koji predstavlja odnos prosječne cijene kvadratnog metra stana i prosječne plate. On pokazuje koliko je prosječnih plata potrebno izdvojiti za kupovinu jednog kvadrata stana. Što je ovaj indeks niži, to je stan dostupniji za kupovinu. U najgoroj poziciji su Banjalučani koji treba da izdvoje 2,3 prosječne plate da bi kupili kvadrat stana u novogradnji, tako da im je potrebno 9,7 godina za kupovinu stana od 50 m2. Sa druge strane, u najboljoj poziciji su građani Istočnog Novog Sarajeva koji treba da izdvoje 1,6 prosječnih plata da bi kupili kvadrat stana u svom gradu, pri čemu im je potrebno 6,9 godina za kupovinu stana od 50 m2.

Kada se indeks dostupnosti stanova posmatra u periodu 2018-2023, može se zaključiti da on sa protokom vremena blago raste, tj. da je sve teže kupiti stan. Ovo je bilo posebno izraženo 2022. kad je došlo do velikog rasta cijena nekretnina u odnosu na rast plata, posebno u Banjaluci kada je indeks dostupnosti stanova zabilježio vrijednost od 2,8 (prosječna cijena novog stana je iznosila 3.652 KM, a prosječna plata je bila 1.305 KM).

Preporučujemo da takođe pogledate blogove: