Cijena najskupljeg stana prodanog u Sarajevu u 2023. godini – 914.600 KM - Nađi stan

Cijena najskupljeg stana prodanog u Sarajevu u 2023. godini – 914.600 KM

| 28.03.2024 | Analiza cijena i prodaje

Najviše cijene stanova u Federaciji BiH su na području općine Centar Sarajevo, gdje je prosječna cijena 3.500 KM/m2. Najviša ostvarena cijena stana iznosila je 914.600 KM za stan od 170 m2, a taj stan se nalazi u općini Stari Grad Sarajevo.

Tokom 2023. godine, u Federaciji BiH je zaključeno 23.148 kupoprodajnih ugovora nekretnina, ukupne vrijednosti od 1.683.733.195 KM. Od tog broja, 22.332 ugovora (u vrijednosti od 1.568.218.303 KM) se odnosi se na sekundarno tržište, dok se 816 ugovora (u vrijednosti od 115.514.892 KM) odnosi na prve prodaje.

Prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosi 2.255 KM/m2. Najviše prometa stanova zabilježeno je u Novom Sarajevu, Novom Gradu Sarajevo, Tuzli, Centru Sarajevo, Mostaru i Zenici. U 2023. godini, prosječna cijena stana u Federaciji BiH je porasla za 14,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Najviše cijene stanova u Federaciji BiH su na području općine Centar Sarajevo, gdje je prosječna cijena 3.500 KM/m2. Najviša ostvarena cijena stana iznosila je 914.600 KM za stan od 170 m2, a taj stan se nalazi u općini Stari Grad Sarajevo.

Najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH je bila 1.750.000 KM za kuću od 333 m2 na parceli  površine 2.030 m2, koja je smještena na području općine Centar Sarajevo,

Interesantan je podatak da je najviša ostvarena cijena garaže bila je 62.000 KM za garažu od 13,85 m2, takođe na području općine Centar Sarajevo.

Kad je riječ o poslovnim prostorima, najviša cijena u 2023. godini je ostvarena za kancelarijski prostor u Gradu Tuzla površine 2.720 m2, čija je ukupna cijena iznosila 2.725.000 KM.

Najviša cijena lokala je ostvarena na području Grada Zenice je iznosila 1.700.000 KM, a korisna površina je 592 m2.

Izvor: FGU.ba

Preporučujemo da takođe pogledate blogove: